Waar staan wij voor?

Wij streven ernaar dat uw kind zich zo snel mogelijk bij ons thuis voelt en spontaan gaat spelen met andere kinderen. Door samen te spelen, leert uw kind het omgaan met andere kinderen en goed gebruik te maken van de taal. Het  leren van de taal stimuleert het denken. Kinderen leren zichzelf en hun omgeving kennen door middel van bewustwording van hun eigen lichaam. Het spel wordt daarom ook van uit een zo gevarieerd mogelijk bewegingsaanbod aangeboden met onder andere klim en klauter activiteiten zowel binnen als buiten naast dans en muziek.

Onze doelstellingen

Voor onze speelzaal gelden daarom de volgende doelstellingen:

  • Spelen
  • Communiceren
  • Bewegen
  • Denk en taalontwikkeling

Onze werkwijze is gebaseerd op het VVE (voor en vroegschoolse educatie) programma Startblokken en sluit direct aan op de basisontwikkeling van groep 1 en 2 van basisschool de Boemerang. Het VVE programma Startblokken is er voor alle kinderen, maar in het bijzonder  voor onze peuters die extra (taal)ondersteuning nodig hebben.

 

 

Pedagogisch ontwikkeling Spelactiviteiten Purmerend

Startblokken

Door een combinatie van spelen, bewegen, werken en leren worden peuters gestimuleerd in hun ontwikkeling. In Startblokken nemen kinderen deel aan spelactiviteiten en verkennen interessante actuele thema's. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: 'groot zijn', meedoen aan de wereld om zich heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven. De pedagogisch medewerksters zijn betrokken deelnemers en geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen.

In Startblokken werken wij aan de hand van thema projecten. In gemengde groepen doen alle kinderen mee aan wisselende thema’s gedurende het schooljaar. Kinderen met een (taal)achterstand komen in aanmerking voor extra begeleiding van een daartoe aangestelde VVE leidster. De ontwikkeling van peuters worden vastgelegd en bijgehouden in het kinderdagboek en besproken met de ouders. Goed contact met ouders is voor ons hierbij onontbeerlijk.

Overgang naar basisschool

Voor de overgang naar de basisschool maken wij altijd gebruik van het zogenaamde overdrachtsformulier. In het overdrachtsformulier wordt beschreven welke ontwikkeling de peuters hebben doorgemaakt. Denk hierbij aan taalontwikkeling, sociale emotionele ontwikkeling, spel, motorische en denk ontwikkeling.

Sinds augustus 2005 werken wij nauw samen met basisschool de Boemerang en hebben wij veelvuldig en geïntegreerd overleg met de directie en de onderbouw leerkrachten van de basisschool.

De visie van de peuterspeelzaal en basisschool de Boemerang is gebaseerd op het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Wij gaan er vanuit dat kinderen in principe uit zichzelf willen leren en nieuwsgierig zijn. Kinderen verschillen onderling echter in ontwikkelingsmogelijkheden, ontwikkelingstempo en in behoefte aan ondersteuning bij hun leren. Wij houden hiermee rekening door individueel, verschillende eisen aan kinderen te stellen.

Daarnaast zijn wij in 2014 ook een samenwerking aangegaan met Daltonbasisschool de AkkerDijk. Uiteraard is ook hier sprake van regelmatig overleg met de directie en afstemming met de onderbouw leerkrachten van de basisschool.

Voor nadere informatie over Peuterspeelzaal Pinkeltje, de samenwerkingsverbanden met de basisscholen en inschrijvingen kunt u dagelijks contact opnemen met:

Irma Schagen Tel: 06-41432264 of mail naar info@pszpinkeltje.nl wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.