De werkwijze en dagindeling van Pinkeltje in Purmerend

Bij Peuterspeelzaal Pinkeltje streven wij ernaar dat uw kind zich zo snel mogelijk bij ons thuis voelt en gaat spelen met andere kinderen. Door samen te spelen leert uw kind om te gaan met andere kinderen en goed gebruik te maken van de taal. Het leren van de taal stimuleert het denken. Kinderen leren zichzelf en hun omgeving kennen door middel van bewustwording van hun eigen lichaam. Het spel wordt daarom ook vanuit een zo gevarieerd mogelijk programma aangeboden waarin taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, spel en motorische en denkontwikkeling gestimuleerd worden.

Hoe ziet een dag eruit bij Pinkeltje?

Nadat de kinderen gebracht zijn door ouders/ verzorgers, houden wij ons bezig met het programma aan de hand van een door ons gekozen thema. In de themahoek spelen we bijvoorbeeld een rollenspel om de interactie en de taalontwikkeling tussen de kinderen onderling te stimuleren. Aan de verteltafel spelen de kinderen met (zelfgemaakte) attributen een prentenboek na. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor knutselwerk en voor vrij spel. Hierbij kunt u denken aan puzzelen, bouwen, spelletjes doen, boekjes lezen, kleien en het spelen aan de altijd populaire zandtafel.

Tussendoor eten we gezamenlijk en daarna gaan wij heerlijk bewegen met de kinderen. Dit gebeurt bij voorkeur buiten, maar met slecht weer kunnen we gebruik maken van onze gymzaal. Hierna ga we met z'n allen in de kring zitten en drinken we wat met elkaar. In de kring is er ruimte voor activiteiten die betrekking hebben op het gekozen thema, dat doen we door middel van het zingen van liedjes, door versjes en boekjes lezen en door spelletjes en kringgesprekjes.

Na al deze gezelligheid is het alweer tijd om opgehaald te worden.

Interesse in meer informatie?

Uk & Puk (VVE-programma)

Bij Pinkeltje maken we gebruik van het VVE programma Uk & Puk.

Wat is Uk & Puk?
Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. Het is een totaalprogramma voor baby's, dreumesen en peuters en zeer geschikt voor het werken op onze peuterspeelzaal. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen

Meer weten? Neem contact met ons op!

Thema's
Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.

Uk & Puk leert peuters nieuwe vaardigheden. Dit doen we door actief bezig te zijn en ook lekker te spelen!

Uk & Puk werkt met thema’s die moeten aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Bij elk thema worden voor de peuter aansprekende activiteiten uitgewerkt.

Onze dagelijkse activiteiten kennen de nodige variatie. Het gaat hierom spel, spel in een themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring, expressie, bewegen, muziek, peutergym etc. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier en de pop Puk helpt daarbij. Puk is het vriendje van de peuters in de groep. Puk biedt troost en is een maatje waarbij de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.

Voor peuters die bijna naar de basisschool gaan is er een extra thema: “Ik ben bijna 4!”

Overgang peuterspeelzaal naar basisschool

Peuter en kleutergroep locatie Parelhof

In het algemeen worden niet-VVE-peuters, die willen en/of kunnen doorstromen naar het Parelhof vanaf 3 - 3,5 jaar in deze groep geplaatst. De peutergroep werkt in activiteiten samen met een stamgroep kleuters van de basisschool. De samenwerking is gericht op het ontmoeten en spelenderwijs ontdekken van de wereld als voorbereiding op het aanbod binnen het basisonderwijs. Peuters in deze groep komen vijf dagdelen 's morgens (maandag tot en met vrijdag) en worden begeleid door een pedagogisch medewerker van de peuterspeelzaal. De kleuters worden begeleid door een leerkracht uit het onderwijs.

 

Naar de basisschool

Voor de overgang naar de basisschool maakt Peuterspeelzaal Pinkeltje altijd gebruik van het zogenoemde overdrachtsformulier. In dit overdrachtsformulier wordt beschreven welke ontwikkeling de peuters hebben doorgemaakt. Denk hierbij aan taalontwikkeling, aan sociaalemotionele ontwikkeling, spel- en aan motorische en denkontwikkeling.

Berichten via het Ouderportaal en nieuwsbrieven via e-mail

Ons voornaamste oudercommunicatiekanaal is het ouderportaal. Op het ouderportaal kunt u in uw persoonlijke omgeving met de mobiele telefoon of laptop uw kind aan- en afmelden. Daarnaast wordt het ouderportaal gebruikt voor de verspreiding van algemeen of belangrijk nieuws, het aankondigen van onze nieuwe thema's en het plaatsen van leuke foto's en video's.

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens

De wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens van u, de kinderen en andere personen is opgenomen in ons privacy statement.
Het actuele privacy statement leest u hier.

Enthousiaste & betrokken ouders

Voor de peuterspeelzalen van Pinkeltje zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste en betrokken ouders die met ons willen samenwerken en plaats willen nemen in onze oudercommissie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de hoofdleidster of mailen naar info@pszpinkeltje.nl.

Stuur direct een mail

Kwaliteit van kinderopvang

Peuterspeelzaal Pinkeltje werkt volgens de geldende wet- en regelgeving. Jaarlijks wordt er door de GGD een bezoek gebracht aan onze locaties. Meer over ons kwaliteitsbeleid en de bezoeken van de GGD leest u hier. 

Beleidsplan veiligheid & gezondheid

Opleidingsbeleidsplan

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan Pinkeltje I Zichthof

Pedagogisch werkplan Pinkeltje II Jachtwagenstraat

Definitief inspectierapport Pinkeltje I Zichthof

Definitief inspectierapport Pinkeltje II Jachtwagenstraat